Prínos CRM systémov

Čo prinesie CRM pre firmu

  * kompletná komunikácia so zákazníkom,
  * kompletná evidencia záujmov o Váš tovar (služby),
  * rýchlejšie a korektné vybavovanie reklamácií a objednávok,
  * efektívne plánovanie – schôdzky, telefonátu, služobnej cesty,
  * na jednom mieste všetky dôležité informácie o zákazníkovi,
  * kontrola a vyhodnocovanie predaja,
  * zníženie nákladov vynaložených na predaj a starostlivosť o zákazníkov,
  * pripomienkovač: komu, kedy a prečo volať, písať, stretnúť sa
  * a v neposlednom rade aj vyššie tržby

Modul CRM dokáže riadiť nielen proces predaja, ale následne aj servis, služby a kompletnú starostlivosť o  zákazníkov. CRM je určený nielen pre obchodníkov, ale aj pre pracovníkov servisných oddelení (oddelenia starostlivosti, podpory a expedície) a ďalších. Zásadným prínosom nasadenia systému je zlepšenie organizácie, zlepšenie vzťahov so zákazníkmi, sprehľadnenie všetkých procesov, ich presná evidencia, aktualizácia a archivácia kompletnej histórie. Ak zákazník zavolá komukoľvek vo firme bude milo prekvapený informovanosťou všetkých pracovníkov a rýchlosťou akou dokáže spoločnosť vybaviť jeho požiadavky.

Rôzne prvky systému riadenia vzťahov so zákazníkmi, ktoré sa dotýkajú všetkých troch rovín CRM. Ide o:
  * evidencia informácií o partnerovi/kontaktných osobách partnera,
  * evidencia informácií o potenciálnych obchodných príležitostiach s partnerom,
  * evidencia doterajších udalostí s daným partnerom, resp. kontaktnou osobou partnera,
  * plánovanie budúcich aktivít s daným partnerom, resp. kontaktnou osobou partnera,
  * sledovanie všetkých udalostí v časovom slede prostredníctvom kalendára s využitím pripomienok pre naplánované udalosti,
  * sledovanie štatistiky doterajšieho obchodovania s daným partnerom s využitím dátového skladu,
  * rozšírené možnosti označovania partnerov individuálne pre každého užívateľa
  * vytváranie výstupov prostredníctvom reportov podporujúcich filtrovanie záznamov.

VT4You CRM Novinky

 • VT4You v českom jazyku >

  VT4You CRM OnDemand už aj v českom jazyku.
 • VT4You v slovenskom jazyku >

  VT4You CRM OnDemand už aj v slovenskom jazyku.
 • VT4You start >

  Spustili sme novú službu VT4You OnDemand.
 • Ľahká inštalácia >

  Stačí len vyplniť formulár a inštalácia prebieha automaticky
 • 1
 • 2