CRM Systémy

Čo je CRM?

CRM (Customer Relationship Management, riadenie vzťahov so zákazníkmi) je súbor nástrojov podporujúcich marketing, predaj a zákaznícky servis. Predpokladom správneho fungovania týchto funkcií je presná znalosť zákazníka. To firme umožňuje udržať si stávajúcich zákazníkov a zároveň správnymi marketingovými metódami získavať nových. V trhovej ekonomike platí, že prežijú len tie spoločnosti, ktoré sa dokážu správne prispôsobiť meniacim sa požiadavkám trhu (podobne ako v prírode, kde prežívajú nie tí najväčší, ale najprispôsobivejší), a práve systém CRM umožňuje firmám vytvárať a mať presnú mapu potrieb zákazníkov. Preto sa systémy CRM začínajú čoraz viac uplatňovať vo veľmi širokom spektre spoločností - prakticky ťažko nájsť spoločnosť, kde by si CRM nenašlo uplatnenie.

CRM sa vyvíja spolu s vývojom marketingu. Tak, ako sa marketing postupne mení od širokého oslovovania más na čoraz presnejšie oslovovanie určitých skupín ľudí, kde je najvyššia pravdepodobnosť získania nového zákazníka, a čoraz viac kladie dôraz na čo najosobnejšiu komunikáciu s každým zákazníkom, tak aj systém CRM Vám umožní presne odsledovať zvyklosti a správanie sa jednotlivých zákazníkov, čo Vám dáva príležitosť na správne ponuky v správnom čase. Vďaka komplexnému pohľadu na zákazníka navyše získavate možnosť rozdeliť si zákazníkov do kategórií (napr. potencionálny, nový zákazník, stály zákazník, zákazník s potenciálom rastu, ...) a dokážete odhaliť zákazníkov, ktorí Vás v konečnom dôsledku stoja viac, ako Vám prinášajú.

S pomocou CRM dokážete riadiť nielen predaj produktov zákazníkom, ale aj následný servis. Systém CRM tak nájde využitie u obchodníkov, pracovníkov telefónnych centier, pracovníkov servisných oddelení a mnohých ďalších. Nech zákazník zavolá komukoľvek vo Vašej firme, každý z Vašich kolegov bude vďaka CRM plne informovaný, čo výrazne zvýši kredibilitu a reputáciu Vašej firmy.

Kľúčovým prínosom systémov CRM je:

 • zvýšenie úspešnosti v obchodných príležitostiach
 • získanie nových zákazníkov prostredníctvom riadených marketingových kampaní
 • zvýšenie spokojnosti zákazníkov a ich udržanie
 • zefektívnenie obchodných procesov a zníženie nákladov
 • využitie a koncentrácia informácií z ostatných systémov (dátového skladu, fakturačného systému, apod.)
 • distribúcia jednotných informácií medzi pracovníkmi spoločnosti
 • reporting a vyhodnotenie efektivity obchodných príležitostí a ďalších ukazovateľov
 • a v neposlednom rade aj zvýšenie zisku

 

Čoraz známejším CRM riešením sa vo svete stáva vTiger CRM Open Source. Tento program ponúka množstvo modulov a po jednoduchej inštalácii a nastavení dôležitých informácií je hneď pripravený na používanie. Keďže je riešený ako webová aplikácia, nie je potrebné ho inštalovať na používateľských počítačoch, ale iba na firemnom serveri, resp. na priestore webstránky spoločnosti. Vďaka tomu sa dá používať odkiaľkoľvek, stačí počítač a pripojenie na internet. Keďže vtiger CRM je veľmi obľúbeným CRM riešením, rozhodla sa naša spoločnosť po niekoľkoročných skúsenostiach s nasadzovaním vtiger CRM pre jeho úpravu, ktorá by tento systém viac prispôsobila európskym požiadavkám a podmienkam. Ďalej sme do nášho systému implementovali tie najčastejšie požiadavky od našich zákazníkov. Výsledkom je komplexné CRM riešenie pod názvom VT4You.

VT4You CRM Novinky

 • VT4You v českom jazyku >

  VT4You CRM OnDemand už aj v českom jazyku.
 • VT4You v slovenskom jazyku >

  VT4You CRM OnDemand už aj v slovenskom jazyku.
 • VT4You start >

  Spustili sme novú službu VT4You OnDemand.
 • Ľahká inštalácia >

  Stačí len vyplniť formulár a inštalácia prebieha automaticky
 • 1
 • 2