Výhody CRM hosting riešenia

CRM hosting ( SaaS - software ako služba)

Online verzia VT4You je informačný systém pre evidenciu vzťahov so zákazníkmi, faktúr, objednávok určený predovšetkým pre menšie a stredné spoločnosti. Ponúkame ju ako platformu „software as a service“ (SaaS). Výhodou online CRM riešenia pre zákazníka je:
* Počiatočné vstupné náklady sú výrazne nižšie
* Náklady na vybudovanie CRM sú vopred známe bez prekvapivých navýšení ceny
* Súčasťou služby je pravidelné vylepšovanie CRM software a jeho podpora
* Rýchle nasadie CRM do firmy
* Redukujú sa dodatočné náklady a firma sa môže zamerať na podnikanie

SaaS umožňuje rozvoj systému bez ďalších nutných investície do hardwaru. Nasazením VT4You ako SaaS riešením odpadajú investície do aplikačného softwarového balíka, ktorá sa odpisuje niekoľko rokov. Zákazník jednoducho využívá softwerovú funkcionalitu na ďiaľku ako službu. Platia sa len prevádzkové náklady, ktoré sa dajú jednoducho odpočítať. VT4You aplikácia je účtovaná vo forme mesačného poplatku za úžívateľa, alebo za prenájom celého popr. virtuálneho servera bez ohľadu na počet úživateľov.
SaaS bol pôvodně považovaný ako potenciálne nebezpečenstvo a možné riziko. Veľa firiem si praje mať vlastné dáta pod internou kontrolou. VT4You hosting poskytuje zabezpečené servery a dáta sú lepšie zabezpečené ako to dokážu samotní zakáznici vo vlastnej réžii.

Samotný hosting aplikácie prináša mnohé výhody:

Technologické úspory

Úspora nákladov na software, hardware, komunikčnú infraštruktúru a zariadeniach nutných k prevádze a obsluhe. Odpadá investícia do nákupu rozšíreného dátového centra, menšie investície do nákupu a menej času potrebného pre výber a analýzy hardweru.

Ekonomické úspory

CRM hosting prináša úspory v zriadzovacích nákladoch. Vďaka CRM hostingu klesajú náklady na IT oddelenie. Nevznikajú náklady a potreby na nových zamestnancov. Nie je nutné investovať do nových aktualizácii. Vďaka VT4You sa dajú lepšie plánovať náklady firmy a vďaka tomu je možné inverstovať finančné prostriedky do ďalších riešení a týmto dosiahnúť rýchlejsieho rastu spoločnosti.

Bezpečnosť

Naš hostingový partner patrí k najskúsenejším poskytovateľom. Hosting centrum je fyzicky zabezpečené, elektrické generátory zabezpečujú nepretržitý prísun elektrickej energie. Samotné servery sú zabezpečené elektronickým zabezpečovacím systémom a kamerovým systémom. Prístup k serverom možný cez bezpečnostné dvere so vstupom s kontrolou biometrických údajov umožňuje prístup jedine autorizovanému personálu. Prístup k CRM serveru je zabezpečený prostredníctvom firewallu. Samotná CRM aplikácia má svoju ochranu na serverovej aplikačnej úrovni.
Prevádzku v non-stop režime (7x24) zabezpečuje profesionálne dátové centrum. Výhradním vlastníkom úživateľských dát je klient.

Možnosť vyskúšania CRM zdarma

Aplikáciu VT4You môžete v priebehu 30 dní v reálnych podmienkach zdarma vyskúšat a až potom sa rozhodnete či naše riešenie vyhovuje Vašim potrebám. Nie je potrebné investovať veľké finančné prostriedky do CRM riešenia a po určitej dobe zistíte že dané riešenie nevyhovuje Vašim potrebám. Vyskúšajte si bezplatne naše CRM riešenie a zistíte či ho naozaj potrebujete a chcete.

Rýchlosť využívania CRM aplikácie

VT4You riešenie umožňuje veľmi rýchle nasadenie aplikácie do ostréj prevádzky. Na implementáciu tohto CRM systému nie je nutné čakať niekoľko mesiacov, týždňov, dní, dokonca ani hodín. VT4You máte k dispozícii za niekoľko minút a nepotrebujete inštalovať žiaden software. Pre prácu s CRM systémom je nutné iba pripojenie k internetu a štandardný internetový prehliadač (MS Internet Explorer / Mozilla Firefox). Všetky informácie sú potom užívateľovi dostupné kedykoľvek a kdekoľvek.

Zvýšená produktivita

Prostredníctvom VT4You hostingového riešenia dochádza k zlepšeniu produktivity firmy z dôvodu efektívnejšej práci Vašich zamestnancov. Jednoduchý prístup cez internet umožňuje lepšiu a rýchlejsiu prácu vo vzdialených pracovných pobočkách. Každý pracovník, kdekoľvek sa nachádza, pracuje s aktuálnymi informáciami.

Riešenie pre malé a stredné firmy

VT4You je prispôsobené pre malé a stredné firmy, ktoré nemusia investovať niekoľko desiatok tisíc € do implementácie CRM riešenia. Týmto CRM riešením získate CRM software, ktorý by bol z dôvodou investičných nákladov nereálny a zlepšíte chod Vašej spoločnosti za minimálne náklady.

VT4You CRM Novinky

 • VT4You v českom jazyku >

  VT4You CRM OnDemand už aj v českom jazyku.
 • VT4You v slovenskom jazyku >

  VT4You CRM OnDemand už aj v slovenskom jazyku.
 • VT4You start >

  Spustili sme novú službu VT4You OnDemand.
 • Ľahká inštalácia >

  Stačí len vyplniť formulár a inštalácia prebieha automaticky
 • 1
 • 2