VT4You CRM Ceny


VT4You Cloud CRM inštalácia

Vlastnosti: Contact Management, Activity Management, Opportunity Management, Markerting, Reports service
Nástroje: Customisable Dashboard, PDF and Email Templates, Mail Manager, PBXManager, Recycle Bin, SMS Notifier
Administrácia: Workflows, Layout editor, System Setup, User & Access Management, Configurations, Other Settings
 
Počet užívateľov Mesačne
6
Predplatné

Ďalšie baličky

Sales Management

(Faktúry, Cenníky, Nákupné objednávky, Cenové ponuky, Prijaté objednávky, Dodávatelia)
2 €

Support Management

(Majetok, Znalostná databáza, Riešenie problémov, Príjemky, Naše stránky, Zmluvy)
1 €

Project Management

(Gantt Chart, Projekty, Milníky projektu, Projektové úlohy)
1 €

Accounting Management

(Pokladňa, Dobropis, Faktúry, Zálohové faktúry)
1 €

Warehouses

(Dodacie listy, Objednané produkty, Výdajky, Odchádzajúce produkty, Príjemky, Sklady, Prevodky)
2 €

MultiCompany

Pomocou tohto modulu viete v jednej inštalácii spravovat dáta pre viaceré firmy 10 €

Implementácia

Nasadenie systému
0

Support

0

Predplatné

1 0
Ďalšie balíčky 1200,00/mesiac
Celkom / mesiac: 0