Predajný proces

CRM systém môžete použiť na zaznamenanie celého Vášho predajného procesu od prvého kontaktu s perspektívnym zákazníkom po popredajný servis. CRM systém berie ohľad na to, že počas tohto procesu sú potrebné rôzne dáta, automatizuje niektoré kroky predaja, vytvára reporty.

Potencionálny predaj

V predajnom procese je potencionálny predaj logickým nástupcom prvého kontaktu. Preto môžete vytvoriť potencionálny predaj z prvého kontaktu a presunúť k nemu všetky dostupné informácie. Navyše, môžete vytvoriť potencionálny predaj aj priamo. Potencionálne predaje sú charaktericstické tým, že existuje očividný záujem potencionálneho zákazníka o ponuku Vašej spoločnosti. Predajné oddelenie predpokladá, že tomuto potencionálnemu zákazníkovi môže byť v budúcnosti predložená ponuka.

Ponuky

CRM systém Vám pomáha pri vytvorení ponuky pre potencionálny predaj.

Objednávky

V tomto module sú objednávky prijaté od zákazníkov. Zvyčajne ide o objednávky tovarov alebo služieb, ktoré boli prijaté v papierovej podobe ako fax alebo poštou. Uloženie takýchto objednávok do CRM má zmysel. Nákupné objednávky sa môžu odlišovať od Vaších objednávok a môžete mať informácie o nich dostupné v CRM systéme

Nákupy

CRM Vám pomáha pri nákupe tovarov alebo služieb. Táto funkcionalita je zvlášť pomocná v prípade, že potrebujete niečo objednať pre splnenie zákazníckej objednávky alebo pre správu operácií Vašej spoločnosti.

Faktúry

CRM systém môžete používať aj na vytváranie faktúr pre zákazníkov.

VT4You CRM Novinky

 • VT4You v českom jazyku >

  VT4You CRM OnDemand už aj v českom jazyku.
 • VT4You v slovenskom jazyku >

  VT4You CRM OnDemand už aj v slovenskom jazyku.
 • VT4You start >

  Spustili sme novú službu VT4You OnDemand.
 • Ľahká inštalácia >

  Stačí len vyplniť formulár a inštalácia prebieha automaticky
 • 1
 • 2