Nastroje a Analýzy

Calendar

V kalendári si môžete plánovať a sledovať svoje telofonáty a schôdzky. Kalendár vám pomôže lepšie plánovať a naplno využiť svoj pracovný čas.

Reporty

Reportami môžete sumarizovať dáta uložené v CRM. Štandardne je k dispozícii sada preddefinovaných reportov, ktoré si môžete upraviť podľa Vaších požiadaviek.

 

Grafy

Reportami môžete sumarizovať dáta uložené v CRM. Štandardne je k dispozícii sada preddefinovaných reportov, ktoré si môžete upraviť podľa Vaších požiadaviek.

Dokumenty

Umožňujú udržiavať poriadok vo firemných dokumentoch. Pomocou definovanie prístupu môžete obmedziť prístup k jednotlivým dokumentov, podľa organizačnej štruktúry Vášej organizácie.

Hlavná stránka

Hlavná stránka CRM, zobrazuje sumárne bloky najdôležitejších informácií z CRM. Môžete zmeniť poradie týchto blokov systémom "dragg and dropp". V sekcii Moje nastavenia môžete tiež zmeniť obsah Vašej Hlavnej stránky,